Хисар

Печат ПДФ

За курорт Хисар

Град Хисар е разположен в централната част на България, в южните склонове на Средна гора. Градът се намира на 360 м надморска височина.
От дълбока древност до наши дни животът около минералните извори не е прекъсвал. Лечебните води са причина тук да си дадат среща различни народи и цивилизации, които са оставили ценни образци от своята материална и духовна култура. Първите данни за Хисар датират от 4-3 век преди новата ера. Градът е основан преди 17 столетия от Римския император Диоклециан, установил се тук заради безценните минерални води. През годините заселници са Траки, Римляни, Славяни, Българи - привлечени от уникалното съчетание на минерални извори, климат, природни дадености, местна флора и фауна. Оценили лечебните качества на минералните извори римляните издигнали на това място един от най-големите си градове с имe Диоклецианопол.

Към днешна дата съчетанието на превъзходен климат, термоминерално находище и културно-историческо наследство превръщат града и района в притегателен център за лечение и отдих.

Минералната вода
На територията на курорта има 22 извора с различна физико-химична характеристика и температура, която варира от 41 до 52 º С. Всички води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, с висока реакция с ниска твърдост, бистри, безцветни и с приятни питейно-вкусови качества.