Пакети за профилактика и лечение

Всяка една програма се изготвя индивидуално след лекарски преглед!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ:

 1. Острият стадий на всички заболявания;
 2. Инфекциозни заболявания;
 3. Гнойни процеси във всички органи;
 4. Всички форми на туберколоза;
 5. Злокачествени тумори;
 6. Венерически заболявания, СПИН;
 7. Кръвоизливи от различно естество;
 8. Психични заболявания и наркомании;
 9. Тежки кожни заболявания;
 10. Нормална бременност след 5 – 6 месец, паталогична бременност през целия период, състояние след аборт до завършване на първата менструация;
 11. Болни, които не могат сами да се обслужват.