Правила за пребиваване

УВАЖАЕМИ ГОСТИ, БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ СПА ХОТЕЛ ХИСАР В ГР. ХИСАРЯ!


 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези правила са  разработени на базата на действащото българско законодателство.
2. СПА Хотел Хисар гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
3. Забранено е пушенето във всички закрити помещения на СПА Хотел Хисар. При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 200.00лв.
4. Забранява се внасянето на храни и напитки на територията на хотела, в това число хотелските стаи и минибаровете. При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 100 лв.
5. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.
6. Отзиви и препоръки относно работата на хотела може да оставите в книгата за мнения на рецепцията.
7. Забравени от гостите вещи се пазят до 3 месеца.

II. ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА

1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00ч., настаняването е след 15:00ч.
2. Закуската е на блок маса в ресторанта на хотела от 7:30 – 10:00 часа , а при организирана вечеря на блок маса от 19:00 – 21:30 часа.
3. Изнасянето на храна от ресторанта е забранено.
4. При внасяне на храна или напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя   според вида на внесения артикул.
5. При определени периоди и според избрания пакет на рецепция ще Ви бъде поставена гривна на ръката. Не я сваляйте и преотстъпвайте. В деня на отпътуването Ви  гривната се предава на рецепция.
6. Моля оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа на рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
7. Безплатни за Вас са следните услуги: поръчка на такси, събуждане по телефона, ползването на Wi-Fi.
8. Пазите имуществото на хотела и съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
9. Излизайки от стаята, ако телевизорът Ви работи, трябва най-напред да се изключи и едва след това да се извади ключ-картата за електричеството.
10. При освобождаване на помещенията, оставете на видно място халатите и хавлиените кърпи. При липса се заплаща трикратния им размер.
 

III. С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА

1. Пушенето в стаите, фоайетата и останалите помещения в хотела.
2. Използването на електроуреди в стаите /с изключение на разрешените/.
3. Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви.
4. Съхраняването на леснозапалими материали в стаите.
5. Внасянето на територията на хотела и съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
6. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
7. Влизането в служебни помещения и ползването на служебни входове и изходи.
8. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, в т.ч. злоупотреба с алкохол  и употреба  на наркотични вещества на територията на хотела.
9. Агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
10. Повреждането на имущество на хотела.
11. Приемането на посетители в стаите след 20.00 ч, ако не са регистрирани и не са заплатили пребиваването си в хотела.
12. Паркирането на автомобили на входовете и изходите, както и в тревните площи.
13. Ползването на басейните на лица под 12 г. без придружител.
14. Пребиваването в хотела с домашни любимци.
 

IV. РЕД ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ХОТЕЛА

1. Можете да заплатите нощувката и другите предоставени Ви услуги от хотела в брой, с дебитна или кредитна карта, съгласно действащите в хотела тарифи.
2. За потвърждение на резервацията се заплаща депозит в размер на 100% от стойността на нощувките, за периода на пребиваването в хотела. Запознайте се с условията за плащане, разплащане и анулации на хотела.
* При получаването на авансово плащане Хотелът е длъжен да издаде фактура в 5 /пет/ дневен срок на Физическо лице, ако сумата е изпратена от лична сметка и задължителни атрибути са трите имена, адрес и ЕГН.
**При получаване на авансово плащане от Юридическо лице, Хотелът е длъжен да издаде фактура в 5 /пет/ дневен срок с данните  на фирмата.
3. На гости, които при предишно свое посещение са нарушили раздел III. /С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА/  на настоящите правила, може да бъде отказана резервация.
4. Хотелът има право да откаже резервация и на гост, който е правил резервация без да пристигне и без да уведоми хотела за отмяната на резервацията.
5. Ако гост не се настани в полунощ, резервацията му се анулира без уведомление.
6. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал гостът в хотела.
7. Услуга като ранно настаняване /преди 15:00 часа, но не преди 10:00 часа/  се предоставя на гостите при наличие на свободни помещения в хотела.
8. Услуга като късно напускане /след 12:30 часа, но не по-късно от 17:00 часа / се предоставят на гостите срещу заплащане в размер на 100.00 лв.  и при наличие на свободни помещения в хотела.
9. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
10. Може да продължите пребиваването си в хотела при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на хотела.
11. В случай на изгубване на ключ-картата, трябва да заплатите за нова съгласно тарифата на хотела /глоба 20.00 лв/.
12. Сума за заявени, но неизползвани услуги не се възстановява.
13. Заявени и не ползвани процедури се заплащат 50% от общата стойност на заявката.

ВАЖНО
Моля имайте в предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат  да бъдат  гарантирани.
Приятен престой от екипа на СПА Хотел Хисар!